koncerty klasické hudbyKLASICKÁ HUDBA PRO SENIORY

MUSIC FOR SENIORS

Myšlenka představovat klasickou hudbu seniorům není nová. Měl jsem možnost spolupracovat v devadesátých letech minulého století s Yehudi Menuhinem na jeho projektu Music live now, jehož náplní byly koncerty mladých umělců v domovech seniorů či nemocnicích. Chtěl jsem přenést myšlenku Yehudi Menuhina i domů.

V roce 2009 jsem požádal faráře farního sboru Českobratrské církve evangelické Praha - Vinohrady Jaromíra Duse o spolupráci při pořádání koncertů klasické hudby. Nabídku přijal a evangelický sbor se stal spolupořadatelem koncertů. První koncerty byly úspěšné a proto jsme se rozhodli, že v nich budeme pokračovat a dáme jim pevný řád. Stanovili jsme, že se koncerty budou konat každé první úterý v měsíci ve 14:30 hodin mimo dobu prázdnin a že budou určeny převážně seniorům. Tedy devět koncertů v roce. Koncerty jsou bez vstupného, ale dobrovolný dar, třeba symbolický je vítán. Tento koncertní cyklus probíhá nepřetržitě až dodnes.

Evangelický kostel na Vinohradech je v církevním domě Praha 2, Korunní 60. Má ideální akustiku - slouží i k natáčení gramofonových desek. V zimě je vytápěn. Je v něm koncertní křídlo Bohemia. Je vyzdoben pěti obrazy s motivy Starého i Nového zákona Miroslava Rady. Má bezbariérový přístup. Na koncertech vystupují renomovaní umělci, čeští i zahraniční a mladí umělci, převážně posluchači AMU a Pražské konzervatoře.

Běžný koncert

Koncerty jsou hojně navštěvovány a mají velký ohlas. Senioři oceňují, že tyto koncerty přinášejí do jejich života nové hodnoty.

Cyklus koncertů

Koncert spojený s výkladem a vzděláváním, kdy se styl koncertu bude blížit myšlence Univerzity třetího věku.

Koncert s řečníkem

Koncert spojený s návštěvou řečníka dle zájmu seniorů. Může to být veřejně známá osobnost, psycholog, duchovní.

Milí přátelé

dnešním koncertem vstupujeme do nové sezóny. Věříme všichni, že se nám vyhne hrozba Covidu -19, který nás v minulých letech tak poznamenal. Začínáme drobnou nepříjemností. Firma Bechstein, která přijala na renovaci náš koncertní klavír ve smlouvě slíbila, že oprava bude dokončena do konce září. Slib nedodržela. Proto jsme museli změnit naši navrženou dramaturgii a tak začínáme varhanním koncertem. Věříme, že až budete číst tyto řádky, problém už bude vyřešen. Budeme pokračovat i v letošním roce tak, že budeme představovat mladé nadějné umělce a nebudeme zapomínat ani na ty renomované. Nechceme se omezovat žádným celkovým dramaturgickým záměrem a chceme přestavovat dále vrcholná díla hudební literatury. Děkujeme našemu spolupořadateli, farními sboru ČCE na Vinohradech i našim sponzorům - Magistrátu hlavního města Prahy i Městské části Praha 2 za jejich podporu. Těšíme se na Vaši návštěvu na našich koncertech. Za Ústav Antonína Dvořáka, Radoslav Kvapil a Eva Knappová

Koncerty

6. června 2023 - Praha

25. května 2023 - Slaný

4. dubna 2023 - Praha

7. března 2023 - Praha

7. února 2023 - Praha

3. ledna 2023 - Praha

6. prosince 2022 - Praha

4. listopadu 2022 - Zdice

1. listopadu 2022 - Praha

O NÁS

Ústav Antonína Dvořáka pro kulturní život seniorů vznikl 31. května 2017. Zakladatelem je Radoslav Kvapil. Navazuje na činnost mezinárodní společnosti Antonína Dvořáka, o.p.s. založené v roce 1999. Ústav přejal její náplň - propagace díla Antonína Dvořáka, jeho předchůdců a následovníků všemi formami, ale nyní soustřeďuje svoji činnost zejména na pořádání koncertů klasické hudby pro seniory. Ústav je řízen správní radou ve složení prof. JUDr. Helena Válková (předsedkyně), PhDr. Nina Krásenská a Bc. Laura Kaufmann.

Reference

Petr Hannig

06 kvě 2022

Včera jsem zažil neobyčejně silný umělecký zážitek. Navštívil jsem koncert vynikajícího houslisty s neopakovatelně krásným tónem Alexandra Shonerta a české klavírní legendy Radoslava Kvapila. Tento...

Domov seniorů Zahradní Město

17 pro 2019

Vážení, dovolte, abychom vám poděkovali za nabídku a následné úspěšné zorganizování Adventního koncertu v našem Domově seniorů Zahradní Město dne 16. prosince 2019. Všem našim klientům se koncert...

koncerty klasické hudbyKONCERTY KLASICKÉ HUDBY

Ústav Antonína Dvořáka pro kulturní život seniorů, který vznikl transformací Mezinárodní společnosti Antonína Dvořáka, pořádá již téměř deset let koncerty klasické hudby pro seniory. Koncerty jsou hojně navštěvovány a mají velký ohlas. Senioři oceňují, že tyto koncerty přinášejí do jejich života nové hodnoty a naplňují tak poselství – s hudbou je život krásnější. V neposlední řadě vede atmosféra, kterou hudba přináší i sociální důsledky - účastníci si zvykli na koncerty chodit a setkávat se se svými přáteli. I když je Praha koncerty doslova přeplněna, jsou zde pro seniory dvě velké překážky - finanční dostupnost a večerní doba konání. Senioři se často bojí večer vycházet. Někteří mají sníženou pohybovou schopnost.

FINANČNÍ PODMÍNKY

MUSIC FOR SENIORS

Naše činnost je plně kryta sponzory, tedy koncert bude pro Vás zcela bez nákladů. Budeme potřebovat pouze prostor na umístění plakátu, abychom mohli sponzorům poděkovat a děkovný dopis - předpokládáme, že se Vám koncert bude líbit.

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY

MUSIC FOR SENIORS

Pro stanovení dramaturgie je důležitá informace, zda bude v prostoru konání klavír. V záporném případě můžeme nabídnout umělce či soubory, které klavír nepotřebují- smyčcové nástroje (soubory), kytara, akordeon a podobně.